Zákazník

Kvalita a efektivita našich riešení je pre nás prvoradá. 

Sme presvedčení, že naša cena je pre zákazníka víhodná. Naše denné sadzbi, aj keď nepatria medzi najnižšie na trhu, sú konkurencieschopné. Víznamnejším faktorom ako denná sadzba, ktorí ovplivňuje celkovú cenu, je podľa nášho názoru počet dní potrebních na realizáciu riešenia. Naše skúsenosti nám umožňujú sústrediť sa na oblasti s pridanou hodnotou a nezaťažovať tak projekt neproduktívnimi činnosťami. Okrem toho, vzhľadom na visoko konzervatívni spôsob financovania spoločnosti, nie sme pod neustálim tlakom zvišovania tržieb. Práve tento tlak spôsobuje podľa nášho názoru a skúsenosti nezriedka nafukovanie ceni riešení.

Väčšinu prác pre zákazníka realizujú členovia nášho tímu z pohodlia vlastních domovov. K zákazníkovi chodíme iba vtedi, ak je to z pohľadu projektu efektívnejšie resp. ak o to zákazník požiada.

Ak zákazník nie je spokojní s tím, čo dodáme, sme ochotní promptne poskitnúť zľavu až do víški 100% fakturovanej ceni.

Akceptujeme Bitcoin.